Logodesign, copywriting


Logotyp - logo je vaša vizitka a mal by Vás vystihovať


Tvorba logotypu pozostáva z veľmi dôslednej analýzy a diskusie so zákazníkom, dôležitá je vaša predstava a názor. Veľmi dôležité je chápať logotyp ako Vašu reklamnú značku, ktorá vzbudzuje dôveru a vystihuje Vašu odbornosť a profesionalitu. Treba dbať i na tvar a farebnosť, aby sa pre Vašich klientov stal dobre zapamätateľný. Mať jasné, pekné, zrozumiteľné logo je veľmi dôležité, či už pre marketing alebo aj pre ľahšie rozlíšenie Vašej firmy, výrobku od konkurencie.

Logotyp musí spĺňať niekoľko podmienok:
- byť pútavý
- vystihovať spoločnosť
- pôsobiť dôveryhodne
- byť ľahko zapamätateľný
- odlišovať sa od konkurencie
- mať profesionálny look

V našom prípade by sa dala tvorba loga zhrnúť do niekoľkých bodov:

 

1. Objednáte si logo
pri objednávaní prebieha konzultácia o tom v akej oblasti podnikáte, čo sú Vaše prednosti, načo by ste chceli logom upútať, tiež nás zaujímajú logá, ktoré sa Vám páčia, aký štýl uprednostňujete, aké farby, oboznámime vás s najnovšími trendmi v oblasti a detailne sa budeme zaoberať definíciou a očakávaniami Vás od Vášho loga

2. Návrhy
Do stanoveného termínu, prípadne skôr Vám vypracujeme niekoľko (spravidla 3 -7) návrhov

3. Prezentácia
Nasleduje prezentácia u Vás a vysvetlenie jednotlivých prvkov v logu a detailné rozobratie týchto spracovaní, pokiaľ sa Vám logo zapáči bez ďalších úprav dodáme Vám ho v rôznych vyhotoveniach a veľkostiach avšak ak ho budete chcieť nejako pozmeniť nie je to
najmenší problém, poviete nám aký prvok sa Vám z návrhov páči, čo by sme mali vypustiť, pridať a pod.

4.Finálne úpravy
Po ďalších úpravách nastáva finálna podoba loga ktoré Vám dodáme v rôznych farebných i veľkostných vyhotoveniach
Ako môžete sami vidieť, naša filozofia je odlišná od konkurencie hlavne z dôvodu, že naša práca nekončí dodaním prvej podoby loga a prácami štýlu dodali sme zaplaťte, ale upravujeme logo až do chvíle kým naše stvárnenie nesplnilo Vaše najvyššie požiadavky

Redesign loga
Takýto postup zachovávame aj pri redesigne logotypov, tam je avšak nutné zaoberať sa i doterajším spracovaním loga, taktiež je potrebné vedieť či chcete zachovať črty pôvodného loga, aké sú Vaše predstavy a spojiť ich s našimi skúsenosťami a znalosťami odboru marketingu.

Množstvo firiem si v rámci reorganizácie žiada i zmenu loga, pretože mať jasné, pekné, zrozumiteľné logo je veľmi dôležité, či už pre marketing alebo aj pre ľahšie rozlíšenie Vašej firmy, výrobku.

 
 
 
Viac o akcií
 
Designo0 je obchodnou značkou spoločnosti AENDY design. Všetky práva vyhradené © 2011