Obalový design


Dobre zvolený grafický návrh určuje druh budúcich klientov, preto treba mať kvalitný obal na Váš výrobok, alebo knihu, ako staré príslovie hovorí "obal predáva", nie je to úplne pravda ale každopádne je pravdou, že nevýrazný obal, hoci s veľmi kvalitným výrobkom Vás zaujme neskôr ako obal ktorý Vám udrie priamo do očí, taktiež je výhodné ak zaujmete netradičným obalom, výrazne odlišným od konkurencie. Tak ako aj pri iných grafických spracovaniach treba dbať na pútavosť a vyvolať záujem u kupujúceho.

Ak nepredávate produkty priamo v pultovom predaji v rôznych supermarketoch alebo obdobných predajniach, je chybou myslieť si že na obale až tak nezáleži. V samej podstate záleží na obsahu, ale exkluzívny a atraktívny obal spája v sebe samotné posolstvo, čo sa v ňom nachádza. Môžeme uviesť príklad keď dávate niekomu dar, či už prsteň alebo pekný sveter, nehodí sa aby ste ho doniesli v igelitovom vrecku. Presne tak je to aj s Vašimi výrobkami, nehodí sa ak niekto investuje peniaze do Vášho softwaru, ktorý ste mu vytvorili na mieru a dostane ho na bežnom CD s priloženým papierikom s názvom programu, možno sa práve teraz usmievate, ale môžete veriť, že žiaľ aj toto sa ešte v súčasnosti deje.

Takisto je to aj s knihami, v podstate ide o obsah ale keď ten obsah zabalíte do exkluzívneho obalu, exkluzivitou sa nemyslí len koža a zlaté písmo, exkluzívne môže pôsobiť aj plnofarebná tlač, a pri tom cena plnofarebnej potlače obalu knihy sa prejaví na cene minimálne avšak na predaji sa môže prejaviť radikálne.

V súvislosti s týmto javom sa robil v Západnej Európe výskum:
Na trh uviedli tú istú knihu s dvomi rôznymi obalmi ten istý názov ten istý autor, avšak obal rôzny. Knihy boli obidve na tom istom mieste v predajni, a môžete skúsiť hádať, ktorá sa predávala viac. Samozrejme tá s atraktívnejším obalom, pritom náklady na jeden kus boli s rozdielom 0,07 €. Predaj kníh s atraktívnejším obalom prevýšil predaj menej atraktívnej verzie o 70% , čo je dosť dôrazný argument na úvahu o mierne vyššej investícií do obalu pri výraznom zvýšení predaja.

 
 
 
Viac o akcií
 
Designo0 je obchodnou značkou spoločnosti AENDY design. Všetky práva vyhradené © 2011